KNX-SYSTEM FÖR INTELLIGENTA HEM

Mer bekvämlighet, mer säkerhet, mer energisparande: Kraven för fastigheters kontrollsystem ökar ständigt. 

Vare sig det handlar om ett enfamiljshus eller ett stort kontorskomplex, kraven på en enkel och mångsidig kontroll av luftkonditionering, belysning och tillgång till dessa system ökar ständigt. Samtidigt ökar också behovet av energisparande lösningar.

Bekvämlighet, säkerhet och energisparande lösningar går endast att uppnås genom en intelligent styrning och övervakning av byggnadens system. Men detta innebär också att det måste dras mer kablar och ledningar mellan de olika system i fastigheten, något som kan bli dyrt och öka brandriskerna.

VI SKAPAR FRAMTIDENS INTELLIGENTA HEM!


KNX – världens enda standard för hem och fastighetsautomation.


För att göra det möjligt att styra all data mellan de olika komponenterna i fastigheten krävs det ett system som gör det möjligt för alla system i huset att kommunicerar via ett och samma språk: med andra ord, ett system som KNX Bus. Denna standard bygger på över 20 års erfarenhet av branschen, bland med föregångarna till KNX-systemet; EIB, EHS och BatiBUS.


Med KNX kan alla komponenter kopplas samman via Twisted Pair-kabel, radiovågor, strömkablar eller IP/Ethernet och på så sätt kommunicera med varandra.


Buss-deltagare kan vara antingen sensorer eller aktorer som behövs för styrning av belysning och solavskärmning till säkerhet, uppvärmning, ventilation, och luftkonditionering, övervakning, alarm, mätning samt energibesparing och även audio/video, vitvaror, etc. Alla dessa funktioner kan styras och övervakas genom ett enda system! Bygger du nytt är detta en självklarhet för den innovativa fastighetsägaren.


Vänd dig med förtroende till oss - vi kan KNX!